English Research Banner

Amdanom ni

Mae gan Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru gymuned ymchwil fywiog ac uchel ei gradd o ysgolheigion llenyddol, ysgrifenwyr creadigol ac arbenigwyr iaith.

Er bod ein hymchwil yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac yn amrywio o ' r cyfnod canoloesol hyd heddiw, ac o ' r gothig i ' r postmodern, mae gan Saesneg yn USW ymrwymiad arbennig o gryf i ysgrifennu oddi wrth ac am Gymoedd De Cymru lle mae ' r Brifysgol wedi ' i lleoli.

Rhoddwyd sgôr o 90 y cant o ymchwil Saesneg USW fel bod yn rhyngwladol ardderchog (3 *) o ran effaith yng nghanlyniadau ' r fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014. At ei gilydd, ychydig dros hanner yr ymchwil yn Lloegr a gyflwynwyd (51%) a barnwyd ei fod yn arwain y byd (4 *) neu ' n rhyngwladol ardderchog (3 *).

Rhoddwyd sgôr o 90 y cant o ymchwil Saesneg USW fel bod yn rhyngwladol ardderchog (3 *) o ran effaith yng nghanlyniadau ' r fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014. At ei gilydd, ychydig dros hanner yr ymchwil yn Lloegr a gyflwynwyd (51%) a barnwyd ei fod yn arwain y byd (4 *) neu ' n rhyngwladol ardderchog (3 *).

Mae ein staff yn cynnwys awduron creadigol fel yr awdur stori fer Barrie Llewelyn, y bardd a ' r beirniad yr Athro Kevin Mills, a ' r nofelydd Dr David Towsey.  Mae ein ysgolheigion llenyddol yn cynnwys arbenigwyr ar ysgrifennu postdrefedigaethol (Dr Nicholas Dunlop), ar farddoniaeth gyfoes i fenywod (yr Athro Alice Entwistle), ar ffuglen hanesyddol a ' r gothig (yr Athro Diana Wallace) ac ar ysgrifennu Saesneg yng Nghymru.

Mae ein harbenigwyr (addysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill) arbenigwyr Dr Mike Chick a Dr Rhian Webb yn ymchwilio i ymagweddau cyfoes at fethodoleg addysgu iaith a hefyd yn archwilio sut mae polisïau ' r Llywodraeth ar iaith a mudo yn effeithio ar y ddwy iaith caffael ac integreiddio.

Yn ogystal â chyhoeddi llyfrau, erthyglau, cerddi ac eitemau eraill, mae ein staff yn lledaenu eu gwaith yn rheolaidd trwy ddarlithoedd cyhoeddus, darlleniadau a digwyddiadau, yn ogystal â chynadleddau academaidd.

Mae ein haddysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig yn cael ei arwain gan ymchwil fel y gall myfyrwyr elwa ar ddatblygiadau arloesol yn y maes. Ac rydym yn darparu amgylchedd cefnogol ar gyfer ymchwil ôl-raddedig mewn ysgrifennu creadigol ac ymchwil lenyddol. Bron yn ddi-ffael, mae myfyrwyr ar ein MPhil blaenllaw mewn ysgrifennu wedi mynd ymlaen i gyhoeddi ' n llwyddiannus, llawer ohonynt yn ennill gwobrau.

Mae English yn cyd-gynnal canolfan astudiaethau rhyw y brifysgol yng Nghymru, a gyd-gyfarwyddwyd gan yr Athro Diana Wallace, Dr Ruth Gaffney Rhys a ' r Dr Rachel Lock Lewis. Mae ' r Ganolfan yn darparu ffocws o fewn y Brifysgol ar gyfer ymchwil trawsgyfadran, amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol mewn astudiaethau rhyw yn gyffredinol, gan gynnwys gwaith ar lenyddiaeth menywod a gwaith awduron benywaidd Cymru yn arbennig. Yn ogystal â Darlith flynyddol Goffa Ursula Masson, mae ' n cynnal digwyddiadau a chyfresi o seminarau. Mae Aelodau ' r Ganolfan yn gweithio ' n agos gydag Archif Menywod Cymru/archif Cymru sy ' n noddi ' r ddarlith flynyddol.

Mae ymchwilwyr Saesneg hefyd yn cyfrannu at y ganolfan cyfryngau mewn gwledydd bychain a Chanolfan George Ewart Evans ar gyfer adrodd straeon.

Cysylltwch â ni


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein hymchwil neu os hoffech astudio neu gydweithio gyda ni, cysylltwch â ' r Athro Diana Wallace.

Am wybodaeth bellach am MPhil mewn ysgrifennu neu MA Saesneg gan Research cysylltwch â ' r Athro Kevin Mills.