English Research Banner

Astudio gyda ni

Ymchwil ôl-raddedig

Ar hyn o bryd mae ' r Saesneg yn PDC yn cynnig dwy radd ymchwil ôl-raddedig: y Meistr MPhil mewn Ysgrifennu a'r Saesneg MA gan ymchwil. Gall y rhain ddarparu mynediad i astudiaeth bellach ar lefel PhD gyda goruchwyliaeth gan arbenigwr mewn maes priodol.

Mae'r MPhil mewn ysgrifennu yn rhaglen hirsefydledig ac unigryw sy'n cyfuno'r oruchwyliaeth un i un o radd ymchwil gyda diwylliant gwaith cymheiriaid cryf a adeiladwyd drwy gyfnodau preswyl ar benwythnosau.

Mae myfyrwyr yn dilyn prosiectau hyd llyfr mewn ffuglen, barddoniaeth neu ffeithiol greadigol, ochr yn ochr ag ymchwil beirniadol wedi ' i anelu at gefnogi a dyfnhau eu gwaith creadigol. Yn y blynyddoedd diwethaf, anogwyd myfyrwyr i ystyried symud y gwaith hwn ymlaen i lefel Ph.D. ac mae ' r graddiadau cyntaf o ' r llwybr hwn yn digwydd erbyn hyn.

MA gan ymchwil yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ar lefel MA i ddatblygu prosiect ymchwil annibynnol sy'n arwain at traethawd hir. Bydd y prosiect yn cael ei oruchwylio gan arbenigwr yn y maes.

Mae goruchwyliaeth arbenigol hefyd ar gael ar gyfer ymchwil doethurol mewn llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol a TESOL. Gweler proffiliau staff ar gyfer y meysydd arbenigedd yr ydym yn croesawu ceisiadau oddi mewn iddynt. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn ein noson agored ôl-raddedig nesaf lle gallwch siarad â ' r darlithwyr a thrafod ffioedd a chyllid.


Gallwch hefyd wneud PhD yn un o'n meysydd arbenigedd. Os oes gennych chi gorff o waith yn barod, efallai mai PhD fesul Portffolio fydd y llwybr i chi. Ar lefel israddedig, rydym yn cynnig y BA (Anrh) Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol a BA (Anrh) Saesneg.


Arbenigedd o'r radd flaenaf 

Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru yw un o feysydd ymchwil mwyaf llwyddiannus y Brifysgol. Mae ein meysydd arbenigedd yn cynnwys:

  • Ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu beirniadol-creadigol, gan gynnwys barddoniaeth, ffuglen a ffeithiol
  • Ysgrifennu Saesneg o Gymru, ysgrifennu merched, barddoniaeth gyfoes, ffuglen hanesyddol, y Gothig, ysgrifennu ôl-drefedigaethol
  • TESOL (Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill)Cysylltwch â ni


Storïau Myfyrwyr Ymchwil