English Research Banner

Meistr drwy Ymchwil mewn Llenyddiaeth Saesneg: Rachel Rogers


Rachel Rogers, Masters by Research EnglishYn ddiweddar cwblhaodd Rachel ei gradd Meistr drwy Ymchwil mewn Llenyddiaeth Saesneg, gan basio ei viva heb unrhyw gywiriadau. Mae Rachel yn gweithio'n llawn amser fel swyddog marchnata e-bost.


Soniwch ychydig am eich Gradd Meistr...


Roeddwn i eisiau astudio’n rhan amser, sef y llwybr mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei ddewis ar gyfer Meistr drwy Ymchwil. Does dim darlithoedd, ond roedd cyfarfodydd rheolaidd gyda goruchwylwyr fy nhraethawd ymchwil.

I waith yr awdur Margaret Atwood y gwnes i fy ymchwil. Roeddwn i wedi darllen peth o'i gwaith yn y brifysgol ond ar ôl gorffen fy ngradd israddedig, es ati i ddarllen ei gwaith cynharach o'r 1960au a'r 70au.

Gellir ystyried gwaith Atwood fel actifyddiaeth, gyda'i gwaith mwy diweddar yn sôn am faterion gwleidyddol a hinsawdd. Roedd themâu ffeministaidd i beth o’i gwaith cynharach. Nodais sut mae hi'n ffocysu ar y corff benywaidd, yn enwedig cyrff tew, a sut mae'r rhain yn cael eu portreadu mewn cymdeithas. Sylwais ar gysylltiadau sy'n dal i fod yn berthnasol heddiw gyda'r mudiad cyrff cadarnhaol.

Roeddwn am wybod a oes unrhyw awduron modern wedi cael eu hysbrydoli gan Atwood a des i o hyd i ddau awdur oedd yn amlwg wedi eu dylanwadu gan Atwood i ysgrifennu am gyrff benywaidd tew.

Y nofelydd cyntaf yw Sarai Walker, a ysgrifennodd Dietland yn 2015.  Mae yna baralelau amlwg gyda nofelau Atwood ac mae nifer o feirniaid wedi cymharu'r ddwy. Sylwais eu bod yn creu cymeriadau tebyg.

Yn ail, Mona Awad, awdur o Ganada a ysgrifennodd Thirteen ways of looking at a fat girl. Mae’n defnyddio themâu tebyg iawn i rai Atwood ond yn llawer mwy diweddar, yn 2016. 

Roedd gen i ddiddordeb yn y ffordd roedd yr awduron yn delio â dewisiadau eu protagonyddion.

Roedd gan gymeriadau tew Atwood lai o ryddid i fyw'r bywydau roedden nhw eisiau eu byw oherwydd yr oes roedden nhw ynddi.

Roedd cymeriadau Walker ac Awad yn byw mewn oes wahanol felly defnyddiais gyd-destunau ffeministaidd y gwahanol gyfnodau i ddadansoddi ai hyn oedd yn gyfrifol am y gwahanol ddewisiadau ganddynt


Sut ydych chi wedi llwyddo i gydbwyso gwaith ac astudio?


Mae wedi bod yn drwm, yn enwedig gyda'r pandemig hefyd. Dechreuais weithio'n llawn amser a daeth yn anoddach i ymdopi â’r cyfan, ond rwy'n angerddol am fy swydd a fy ngwaith academaidd felly rwyf wedi gwneud iddo weithio. 

Hefyd, mae goruchwylwyr fy nhraethawd ymchwil, Diana Wallace, Nicholas Dunlop, ac Emily Underwood-Lee wedi bod yn wych.