Nodweddion

Poenau a phleserau cyd-Awduraeth


Cafodd Croeso i ' r wraig weddw, y nofelydd trefol ffantasi-trosedd newydd gan bartneriaeth David Towsey a Katherine Stansfield yn ysgrifennu fel ' d. K. Fields ', ei gyhoeddi ym mis Awst 2019. Dyma ' r cyntaf mewn Trioleg i ' w gyhoeddi gan bennaeth Zeus. Wedi ' i osod yn Undeb ffuglennol Realms yn ystod blwyddyn etholiad, mae ' r nofel yn archwilio grym straeon a stori grym. Yma Mae ' r darlithydd ysgrifennu creadigol yn USW David Towsey yn trafod poenau a phleserau cyd-awduriaeth.

Sut gall ymchwil lenyddol ein helpu i ddeall golygfa ' r byd Celtaidd?Mae whyt Pugh, Ph.D. myfyrwraig yn Saesneg, yn trafod anawsterau dadansoddi mytholegau Cymreig a Gwyddelig sy ' n bodoli mewn trawsgrifiadau canoloesol ond sydd â ' u gwreiddiau mewn diwylliannau llafar llawer cynharach. Darllenwch y nodweddBeth mae ysgrifennu Christopher Meredith yn ei ddweud wrthym am y Gymru fodern?


Yr Athro Diana Wallace sy ' n edrych ar waith Christopher Meredith – yr oedd ei lyfr yn symud ar restr fer ' nofel fwyaf Cymraeg bob amser ' – a ' r hyn y mae ei waith ysgrifenedig yn ei ddweud am y Gymru fodern. Darllenwch y nodwedd.

Beth mae ysgrifennu Christopher Meredith yn ei ddweud wrthym am y Gymru fodern?


Yr Athro Diana Wallace sy ' n edrych ar waith Christopher Meredith – yr oedd ei lyfr yn symud ar restr fer ' nofel fwyaf Cymraeg bob amser ' – a ' r hyn y mae ei waith ysgrifenedig yn ei ddweud am y Gymru fodern. Darllenwch y nodwedd.