Bydd ymchwil yn dangos sut y gall prifysgolion wella cyfleoedd bywyd ffoaduriaid yn eu hardaloedd

English Research  Mike Chick_536.jpg

Bydd ymchwil newydd gan PDC yn dangos y rôl hanfodol y gall prifysgolion ei chwarae wrth integreiddio ymfudwyr yn eu hardaloedd.  Mae Dr Mike Chick, Hyrwyddwr Ffoaduriaid PDC, a Dr Catherine Camps, Dirprwy Gyfarwyddwr Canolfan i Wella Dysgu ac Addysgu, wedi derbyn grant gwerth £4k gan Advance HE i gynnal ymchwil gyda myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr o gynllun Ysgoloriaeth Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches PDC. 
Bydd yr ymchwil yn ceisio deall yn well sut y bu'r cynllun o fudd iddynt, sut y gellir gwella'r profiad a gynigir iddynt, ac, yn hollbwysig, sut y gellir trawsnewid eu lles drwy gyfleoedd i ddatblygu sgiliau, ennill cymwysterau a chwrdd ag eraill. 
"Mae prinder llenyddiaeth sy'n dangos y ffyrdd y gall gweithredu gan brifysgol wella lles a chyfleoedd bywyd pobl sydd wedi'u dadleoli, " meddai Dr Mike Chick. 


  


"Credwn y bydd y prosiect hwn yn rhoi llais i'r bobl hynny y mae eu bywydau wedi cael eu newid drwy gael y cyfle i ennill y sgiliau, y cymwysterau a'r hyder y mae astudiaeth addysg uwch yn eu rhoi. Yn ogystal, bydd yn rhoi gwybod i ni am ffyrdd y gellid diwygio a gwella'r cynllun. "