Darlithydd Ysgrifennu Creadigol yn cyhoeddi nofel ffantasi trosedd newydd

David_Toswey_bookMae Dr David Towsey, darlithydd Ysgrifennu Creadigol yn USW ac un hanner y bartneriaeth ysgrifennu DK Fields, wedi cyhoeddi’r trydydd llyfr a’r olaf mewn trioleg trosedd ffantasi Tales of Fenest.

Wedi’i ysgrifennu gyda phartner David, Katherine Stansfield, mae Farewell to the Liar yn dilyn Widow’s Welcome a The Stitcher and the Mute i gwblhau’r gyfres, sy’n toddi trosedd, ffantasi a drama wleidyddol.

Mae'r llyfr yn adrodd hanes y cyn-dditectif Cora Gorderheim, sydd wedi cael ei thynnu oddi ar ei bathodyn gan brif arolygydd llygredig ac mae'n rhaid iddo nawr amddiffyn ei chwaer, Ruth, y storïwr newydd Wayward. Rhaid i Ruth ddweud ei stori am y Rhwyg yn lledu os yw pobl am wybod y gwir am yr hyn sy'n digwydd yn Undeb y Tiroedd. Ond mae Siambrau Lowlander eisiau i Wayward newid eu stori etholiad, ac ni fydd yn stopio ar ddim i gyflawni hyn - gan gynnwys llofruddiaeth.

Mae cadw Ruth yn fyw yn Fenest yn ddigon anodd, ond pan fydd y chwiorydd yn hwylio am West Perlanse, daw'r peryglon yn drwchus ac yn gyflym. Ac yn araf mae Cora yn sylweddoli bod yn rhaid iddi wneud dewis ofnadwy: bywyd ei chwaer, neu ddyfodol yr Undeb.

Cyhoeddir Farewell to the Liar gan Head of Zeus ac mae ar gael mewn clawr caled, eLyfr, a sain gan yr holl brif fanwerthwyr, gan gynnwys Amazon.co.uk. I gael mwy o wybodaeth am DK Fields, ewch i http://dkfields.blogspot.com/.