Dr Mike Chick yn cyflwyno adolygiad o Bolisi Addysg Iaith ar gyfer Mudwyr i Llywodraeth Cymru

English Research  Mike Chick_536.jpgCyflwynodd Dr Mike Chick ganfyddiadau ei adolygiad o Bolisi Addysg Iaith Llywodraeth Cymru ar gyfer Mudwyr i Grŵp Llywio Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru ddydd Mercher Ionawr 18, 2023.Yn 2022, comisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad o'i Pholisi Addysg Iaith ar gyfer Mudwyr yng Nghymru fel ffoaduriaid wedi'u hailsefydlu a phobl sy'n chwilio am noddfa. Cynhaliwyd yr adolygiad mewn cydweithrediad rhwng Dr Mike Chick, sydd wedi bod yn ymchwilio i faterion yn ymwneud ag addysg iaith a mudo ers 10 mlynedd, a'r Sefydliad Dysgu a Gwaith.  

Edrychodd gwmpas eang yr adolygiad ar bob agwedd ar ddarpariaeth iaith gan gynnwys mynediad i ddosbarthiadau, dylunio'r cwricwlwm, addysg athrawon a llwybrau i gyflogaeth. Roedd yr ymchwil yn casglu data gan ddysgwyr iaith, athrawon a rheolwyr o'r sectorau ffurfiol ac anffurfiol ac roedd dros 40 o argymhellion yn yr adroddiad i wella'r ddarpariaeth bresennol.
 
Dywedodd Dr Chick: "Gan fod iaith yn ymwneud yn uniongyrchol â chynhwysiant, integreiddio ac ymdeimlad o berthyn, roedd Grŵp Llywio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Llywodraeth Cymru yn awyddus i glywed sut y gallai'r argymhellion a wnaed yn yr adroddiad helpu nod Llywodraeth Cymru o fod yn genedl wrth-hiliol weithredol.”
 

Mae disgwyl i'r adroddiad gael ei gyhoeddi'r gwanwyn hwn.


Mae diddordebau ymchwil Dr Mike Chick yn cynnwys addysg athrawon ail iaith yn ogystal â threfnu darpariaeth ESOL ar gyfer carfannau o Gymdeithas sy ' n agored i niwed. Yn ddiweddar cwblhaodd brosiect ymchwil sy ' n ymchwilio i ' r rhwystrau i gyflogaeth a wynebir gan gyfranogwyr ar gynllun ailsefydlu pobl sy ' n agored i niwed Syria. Dr Mike Chick yw Pencampwr Ffoaduriaid PDC.