Ymchwil @ 4 – YN FYW : Deall a Chefnogi Ffoaduriaid a'r Rhai Sy'n Ceisio Lloches

ATRiuM_5437

  • Mercher, 7 Rhagfyr 2022, 15:30 – 18:00 GMT
  • Theatr y ATRiuM (CAB004) Prifysgol De Cymru, Campws Caerdydd ATRiuM 86-88 Stryd Adam Caerdydd CF24 2FN

Sut gallwn ni gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ein cymunedau ac mewn maes ehangach? 


Mae'r Athro Palash Kamruzzaman, Barrie Llewelyn, a Dr Mike Chick yn trafod eu gwaith ar ddeall a chefnogi ffoaduriaid a'r rhai sy'n ceisio lloches.


Siaradwyr:Mae un o brosiectau ymchwil cyfredol yr Athro Palash Kamruzzaman yn canolbwyntio ar arbenigedd mewn polisïau datblygu ac ethnograffi cymorth. Mae'n dadlau bod bwlch yn yr ysgoloriaeth bresennol gan mai ychydig iawn sy'n hysbys am rolau creadigol, asiantaeth, a diddordebau arbenigwyr o'r De byd-eang. Mae hefyd yn arwain prosiect ymchwil rhyngddisgyblaethol a ariennir gan yr Academi Brydeinig sy'n ceisio archwilio'r profiad o drais a cholli urddas ymhlith y Rohingyas sydd wedi'i ddadleoli'n wedi'u dadleoli drwy orfodaeth ym Mangladesh a Phobl sydd wedi'u Dadleoli'n Fewnol yn Afghanistan.


Mae ymchwil gyfredol Barry Llewelyn yn canolbwyntio’n fras ar ysgrifennu creadigol er llesiant ac i gynorthwyo mewnfudwyr gorfodol i gaffael iaith. Gan ddechrau ym mis Ionawr 2020, daeth ei phrosiect arall, y Prosiect Speak to Me, â grŵp o ffoaduriaid o Syria a Swdan ynghyd i weithio mewn partneriaid gyda siaradwyr Saesneg lleol mewn cyfres o weithdai Ysgrifennu Creadigol.


Ers dros ugain mlynedd, mae Dr Mike Chick wedi gweithio fel athro/athro addysgol yn Estonia, Sbaen, De Corea, Gwlad Groeg a’r DU. Ers 2015, mae wedi gweithio ar y cyd â Chyngor Ffoaduriaid Cymru ac yn ddiweddar mae wedi cwblhau ymchwil i addysg iaith ar gyfer teuluoedd o Syria sydd wedi’u hadsefydlu yng Nghymru. Yn 2020, arweiniodd Mike Chick broses PDC i ennill statws Prifysgol Noddfa. Eleni, mewn partneriaeth â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith, fe’i comisiynwyd i adolygu polisi llywodraeth Cymru ar addysg iaith i fewnfudwyr.


Cofrestrwch os gwelwch yn dda