Ymunwch â ni am ddathliad o Wythnos Ffoaduriaid

Homelands - eric ngalle charlesI ddathlu’r syniad o iachau, thema Wythnos Ffoaduriaid eleni,  mae’n bleser gennym groesawu Eric Ngalle Charles i sôn am ei gasgliad o gerddi, Homelands. Mae Eric Ngalle Charles yn awdur, bardd, dramodydd ac actifydd hawliau dynol o Camerŵn sydd wedi'i leoli yng Nghymru. Derbyniodd Wobr Cymru Greadigol 2017/2018 am ei waith ar bynciau ymfudo, trawma, a’r cof. Yn ei hunangofiant I, Eric Ngalle: One Man’s Journey Crossing Continents from Africa to Europe (2019), mae’n adrodd ei daith i Ewrop.

Dilynir hyn gan animeiddiad a grëwyd gan Ida Mizaree , myfyriwr MA Animeiddio, a dderbyniodd un o Ysgoloriaethau Noddfa PDC.

Yn olaf, bydd dangosiad o’r ffilm Speak to Me, gan Suzanne Phillips, gyda phanel trafod ar y diwedd.

Dan arweiniad Barrie Llewelyn, mae Speak to Me yn brosiect lle daeth siaradwyr Saesneg a ffoaduriaid at ei gilydd i ddefnyddio iaith mewn ffordd greadigol a llawn mynegiant.


  • Dyddiad: Dydd Llun, 20 Mehefin 2022, 15:30 – 19:00
  • Lleoliad: Campws Trefforest. Ystafell i'w chadarnhau
  • Cynulleidfa: Mae croeso i bawb. Darperir lluniaeth.
  • Cofrestru: Eventbrite