English Research Banner

Nodweddion

Grym sylw: menywod, ysgrifennu am fyd natur a newid hinsawdd

Mae gwaith Margiad Evans yn dangos i ni sut i dalu sylw i’r hyn sy’n digwydd yn ein milltir sgwâr ein hunain a sut i ddechrau cysylltu hynny â’r byd ehangach.

Autobiography-by-Margiad-Evans-is-published-by-Honno


Mis Hanes LHDTC+: Tri awdur o Gymru y dylech chi wybod amdanynt

Mae tri awdur cyfoes o Gymru sydd wedi cysegru eu bywydau i ysgrifennu, ymchwilio ac ymgyrchu dros fywydau'r gymuned hoyw yng Nghymru, meddai Emily Grist, myfyriwr Meistr trwy Ymchwil.

Welsh author Paul Burston


Pŵer cerdded a siarad

Mae Diwrnod Amser i Siarad, a gynhelir yn flynyddol ar Chwefror 2, yn cael ei redeg gan Mind and Rethink Mental Illness. Yma mae Barrie Llewelyn yn siarad am ei phrofiadau hi ei hun o gerdded a siarad.

Walk and talk | Barrie Llewelyn and Mike Chick


Darllen Virginia Woolf yn ystod cyfnodau peryglus

 Fel menyw, darllenydd ac awdur roedd Woolf yn rhyfeddol. Ond yr hyn y mae'n ei ddangos i ni yn anad dim yw pwysigrwydd celf wrth wneud synnwyr o fyd sy'n beryglus, yn anhrefnus ac yn fregus ond sydd hefyd yn gallu cynnig harddwch, tosturi a gobaith i ni.

Virgina Woolf's diaries


Cyfweliad gyda'r bardd a'r nofelydd Christopher Meredith

Yn dilyn ei gyhoeddiad unigryw yr un diwrnod o gasgliad barddoniaeth Still a’r nofel Please, mae Christopher Meredith yn siarad â Diana Wallace am ysgrifennu, ac nid ysgrifennu, barddoniaeth a rhyddiaith.

English Research Unit Christopher Meredith - cropped


Yn yr Ardd Gerddi

“If you have a garden in your library, everything will be complete” (Marcus Tullius Cicero Epistulae Ad Familiares, Letter IV; To Varro). Yr fanteision iechyd seicolegol yn ogystal â chorfforol tyfu a gofalu am blanhigion.

English Research Features - Alice Entwistle garden


Allen Raine - llais benywaidd nodedig yng Nghymru

Mae’r ymchwilydd PhD Saesneg, Juliet Larsen, wedi’i hysbrydoli gan waith yr awdur Cymreig Allen Raine.

Allen Raine (the pseudonym of Anne Adalisa Evans) - English Research by Juliet Larson, PhD


Cyfweliad gyda'r awdur ffantasi-drosedd David Towsey

Myfyrwyr Ysgrifennu Creadigol PDC yn holi’r darlithydd a’r nofelydd David Towsey, hanner y bartneriaeth ysgrifennu ‘D.K. Fields’, am y profiad o ysgrifennu’r ail nofel yn y drioleg ffantasi-drosedd Tales of Fenest a heriau cyhoeddi.

Dr David Towsey, English Research


Pum rhamant hanesyddol all fod yn ddihangfa yn ystod pandemig

Ar adegau anodd, mae llawer ohonon ni’n ysu am ysgafnder, a diweddglo hapus yn ddelfrydol. 

Reading


Alice Entwistle ar farddoniaeth

Testunau sy'n defnyddio'r nifer lleiaf o eiriau yw'r rhai sy'n ymddangos yn fwyaf cymhellol bob amser

Dr Alice Entwistle, English Research


    
Dr Richard Price: Meddyliwr Mwyaf Dylanwadol Cymru

Mae prosiect ymchwil newydd gan yr Athro Kevin Mills yn canolbwyntio ar Dr Richard Price o Langeinwyr. Mae Price yn athronydd goleuedigrwydd, yn feddyliwr gwleidyddol, ac yn fathemategydd, wedi cael ei alw’n feddyliwr mwyaf dylanwadol Cymru.Ysgrifennu Widow’s Welcome

Widow’s Welcome, y nofel ffantasi-drosedd drefol newydd gan y bartneriaeth David Towsey a Katherine Stansfield (uchod) yn ysgrifennu fel ‘D.K. Fields’, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2019. Dyma’r gyntaf mewn trioleg i’w chyhoeddi gan Bennaeth Zeus. Wedi'i gosod yn yr Union of Realms ffuglennol yn ystod blwyddyn yr etholiad, mae'r nofel yn archwilio grym storïau a stori pŵer.

DK Fields headshot small.jpg


Sut gall ymchwil llenyddol ein helpu i ddeall byd-olwg Celtaidd?

Mae Whyt Pugh, myfyriwr PhD mewn Saesneg, yn trafod yr anawsterau o ddadansoddi mytholegau Cymreig a Gwyddelig sy’n bodoli mewn trawsgrifiadau canoloesol ond sydd â’u gwreiddiau mewn diwylliannau llafar llawer cynharach.

Woodcut style image of the Celtic heroine Brigid riding a chariot.  GettyImages-489973069.jpg


Here are Lovers 

Yr Athro Diana Wallace, golygydd ‘Here are Lovers’, sy’n rhoi cefndir y nofel ddeallus a gafaelgar hon.

English Research Professor Diana Wallace_3555.jpg