English Research Banner

Aelodau

Academyddion

Dr Ayoade - Ayo - Amuda_ English Research


Dr Ayo Amuda, Uwch ddarlithydd
Mae diddordeb ymchwil pennaf ayo Amuda ar ddefnydd iaith mewn cymdeithas, yn arbennig, cyfathrebu mewn cymunedau amlieithog. Mae ' n awdur sawl erthygl ar y pwnc, gan gynnwys Socio-Historiography of Names in an Oral Culture (2012).English Research  Mike Chick_536.jpgDr Mike Chick, Uwch ddarlithydd mewn TESOL

Mae diddordebau ymchwil Mike Chick yn cynnwys addysg athrawon ail iaith yn ogystal â threfnu darpariaeth ESOL ar gyfer carfannau o Gymdeithas sy ' n agored i niwed. Yn ddiweddar cwblhaodd brosiect ymchwil sy ' n ymchwilio i ' r rhwystrau i gyflogaeth a wynebir gan gyfranogwyr ar gynllun ailsefydlu pobl sy ' n agored i niwed Syria.

Dr Nic Dunlop, English ResearchDr Nic Dunlop, Uwch ddarlithydd yn Saesneg

Mae Nic Dunlop yn arbenigwr mewn ysgrifennu postwladol, genre a llenyddiaeth gyfoes. Mae wedi cyhoeddi ' n eang ac ar hyn o bryd mae ' n cwblhau monograff ar gynrychioliadau addysg ac ôl-wladychiaeth mewn ffuglen wyddonol.

Dr Alice Entwistle_1163.jpgAthro Alice Entwistle

Beirniad llenyddol yw'r Athro Alice Entwistle gyda diddordebau arbenigol mewn barddoniaeth fodern a chyfoes, yn estheteg ddiwylliannol-wleidyddol gwledydd datganoledig y DU, yn enwedig Cymru, a rhywedd. Mae'r rhan fwyaf o'i chyhoeddiadau yn archwilio'r cysylltiadau rhwng testun, ffurf a lle(au), weithiau'n cael eu gwrthbrofi drwy ymdeimlad awdur o adnabod gyda'r cyd-destunau y mae gwaith wedi'i gynhyrchu ohono. Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn ysgrifennu creadigol-feirniadol ac arfer cydweithredol trawsddisgyblaethol yn y celfyddydau a'r dyniaethau. Yn 2019, traddododd Alice ddarlith ar Carol Ann Duffy yn yr Academi Brydeinig. Ar hyn o bryd mae'r Athro Entwistle yn cwblhau astudiaeth feirniadol gyntaf y bardd dwyieithog Gwyneth Lewis ar gyfer Gwasg Prifysgol Cymru.Barrie Llewelyn_English Research

Barrie Llewelyn, Uwch ddarlithydd mewn ysgrifennu creadigol

Barrie Llewelyn sy'n dysgu ffuglen, barddoniaeth a ffeithiol gyda diddordeb arbennig mewn ysgrifennu ar gyfer y cyfryngau a'r ffurf traethawd.  Mae ganddi ddiddordeb hefyd yn y llinell hylif yn aml rhwng ffuglen a ffeithiol. Mae diddordebau ymchwil diweddar wedi mynd â ffocws Barrie i'r cysylltiad rhwng creadigrwydd a lles. 


Dr Kevin Mills_560.jpg


Athro Kevin Mills
Beirniad llenyddol a bardd yw'r Athro Kevin Mills, yr Athro Kevin Mills. Mae wedi cyhoeddi gwaith ar faterion damcaniaethol ac athronyddol mewn dehongli, llenyddiaeth Fictoraidd, ac awduron unigol megis HG Wells, Arthur Conan Doyle, a Roald Dahl. Mae ei ysgrifennu ysgolheigaidd yn aml yn cymysgu dulliau creadigol a beirniadol, gan fanteisio ar yr adnoddau ac wynebu terfynau'r ddau. Mae ei farddoniaeth fel arfer yn plethu testunau a straeon hynafol gyda phrofiad cyfoes, ac yn archwilio perthynas rhwng iaith, yr hunan, y lle, ac amser. Mae'n dysgu Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, Llenyddiaeth Saesneg y Dadeni, a Myth and Narrative.


Dr David Towsey, English ResearchDr David Towsey, Darlithydd mewn ysgrifennu creadigol

Mae David Towsey yn nofelydd ac yn awdur straeon byrion, sy ' n arbenigo mewn ffuglen genre. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn testunau croesi sy ' n cymhlethu ffiniau genre. Mae ei Walkin ' Trioleg o nofelau yn cymysgu trochwyr niferus o arswyd Zombie, ffuglen wyddonol ôl-apocalyptaidd, a ' r gorllewin. Mae hefyd yn cyd-ysgrifennu ffantasi-drosedd o DK Fields. Mwy o wybodaeth, gan gynnwys adolygiadau ar gyfer ei ffuglen, gweler: http://dkfields.blogspot.com/and http://davidtowsey.blogspot.com/.

English Research Professor Diana Wallace_3555.jpgAthro Diana Wallace, Pennaeth Uned Ymchwil Saesneg


Mae Diana Wallace yn gweithio ' n bennaf ar waith ysgrifennu menywod. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys ffuglen hanesyddol, yr Gothig, moderniaeth, ac ysgrifennu Saesneg yng Nghymru. Mae hi ' n gyd-olygydd  The International Journal of Welsh Writing in English a chyd-olygydd UWP’s series Gender in Studies in Wales.

Dr Rhian Webb  - English Research

Dr Rhian Webb, Uwch ddarlithydd mewn TESOL

Mae Dr Rhian Webb yn darlithio mewn Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL). Mae ei hymchwil cynradd yn edrych ar wybodaeth siaradwyr Saesneg brodorol am ramadeg, sy'n llywio ei haddysgu. Yn 2020,  sefydlodd Dr Webb gydweithrediad ymchwil gyda Peartree Languages o Gaerdydd, sy'n datblygu strategaethau i addysgu a chyflwyno gwersi Saesneg ar-lein i ddysgwyr rhyngwladol. 


Emeriti ac aelodau cyswllt

Mae Jane Aaron yn olygydd cyfres ail-argraffiad y wasg honno, clasur i ferched Cymru, ac mae hi wedi golygu pum cyfrol. Mae ei monograffau yn cynnwys ysgrifennu merched o ' r bedwaredd ganrif ar bymtheg yng Nghymru (2007), a enillodd wobr y 2009 Roland Mathias, a ' r gothig Cymraeg (2013). Roedd hi ' n gyd-sylfaenydd cyfres UWP astudiaethau rhyw yng Nghymru.

Mae Tony Curtis yn fardd, beirniad ac awdur ffuglen a gyflwynodd ysgrifennu creadigol i ' r campws dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl. Mae ei gyhoeddiadau diweddaraf yn cynnwys Ynysoedd ffodus: cerddi dethol newydd a chasgliad o straeon byrion, rhyw fath o Anfarwoldeb. Mae ' n Gymrawd o ' r Gymdeithas lenyddiaeth Frenhinol.

Mae Gavin Edwards wedi cyhoeddi ar farddoniaeth George Crabbe, damcaniaethau naratif, ysgrifennu teithio a hanes llyfrau. Ar hyn o bryd mae 'n ymchwilio i ddefnyddiau arloesol o achos teipograffig yn nofelau Charles Dickens. O 2010 i 2012 bu ' n gymrawd ymchwil gwadd yn sefydliad astudiaethau Saesneg, Prifysgol Llundain.

Mae Phillip Gross yn awdur sawl rhan, awdur barddoniaeth, ffuglen a drama ar gyfer plant ac oedolion ac athro ysgrifennu creadigol. Enillydd gêm o wobrau mawr o fewn yr ychydig flynyddoedd diwethaf – gwobr farddoniaeth TS Eliot am y Bwrdd dwr, llyfr y flwyddyn Cymru am ' I ysbïwr Pinhole Eye ' a gwobr CLPE am farddoniaeth i blant am Off-Road i bobman. Ymhlith y cyhoeddiadau diweddar mae Love Songs of carbon, a enillodd wobr farddoniaeth Roland Mathias (llyfr y flwyddyn Cymru) yn 2016, plyg yn yr afon, cydweithrediad â ' r arlunydd Valerie cofi Price, ac acwstig disglair.

Mae Jeremy Hooker yn fardd a beirniad. Roedd ei feirniadaeth a ' i ysgolheictod yn canolbwyntio ar ysgrifennu Cymraeg Eingl, gan gynnwys David Jones a John Cowper Powys, barddoniaeth fodern Prydeinig ac Americanaidd, y traddodiad gwledig Seisnig (e.e. Richard Jefferies, Thomas Hardy, ac Edward Thomas), a thirwedd Prydain Paentio. Cyhoeddwyd ei gerddi a gasglwyd, sef torri ' r goleuni: cerddi 1965-2005, yn 2006 a chasgliad o ' i draethodau beirniadol, ffoto Vision: traethodau ar farddoniaeth, natur, a lle, ei gyhoeddi yn 2017.

Nofelydd, bardd, beirniad, a chyfieithydd yw Chris Meredith, yn ogystal â gwneud ychydig o ysgrifennu ar gyfer radio a ' r llwyfan, ac erthyglau ac adolygiadau, ffuglen a pennill ar gyfer llawer o gylchgronau. Ystyrir ei nofel gyntaf, shifftiau (1988), yn nofel glasurol o ôl-ddiwydiannu yn ne Cymru ac mae bellach yn ' ddewis awtomatig ' fel testun penodol ar unrhyw gwrs prifysgol ar ysgrifennu cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Mae ei lyfrau diweddaraf yn gasgliad o straeon byrion, bywydau byr: chwe ffugiadau, a llyfr barddoniaeth gyda delweddau leino gan yr arlunydd Sarah philpott, sy ' n dal i aer.

Mae'r Athro Jeff Wallace, Prif ddiddordebau ymchwil Jeff Wallace mewn gwyddoniaeth a llenyddiaeth ers Darwin, moderniaeth, D.H. Lawrence, ysgrifennu cyfoes, a postheistiaeth. Mae ei brosiectau cyfredol yn cynnwys astudiaeth o ' r cysyniad o echdynnu a thraethodau ar Haruki Murakami a John Berger. Mae ' n athro Saesneg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Myfyrwyr ymchwil

Emily Grist, Meistr drwy Ymchwil
Representations in Gay Wales: A Comparison of Gender Representations and Queer Experiences in Contemporary Welsh Literature
Tîm goruchwylio: Dr Nicholas Dunlop, Yr Athro Alice Entwistle    

Nazmia Jamal, Meistr drwy Ymchwil
Lesbians Talk Issues – 50 years of shifting lesbian feminisms in Britain
Tîm goruchwylio: Yr Athro Diana Wallace, Yr Athro Emily Underwood-Lee, Dr Rachel Lock-Lewis

Katriona Rees, Doethur mewn Athroniaeth (PhD)
Anglo-Welsh gothic genre fiction    
Tîm goruchwylio: Yr Athro Diana Wallace, Dr Nicholas Dunlop

Joanne Spearman, Meistr drwy Ymchwil
Genre and Politics: The Historical Fictions of Godwin and Shelley    
Tîm goruchwylio: Yr Athro Diana Wallace, Dr Nicholas Dunlop, Dr Marta Minier

Jan Tunley, Doethur mewn Athroniaeth (PhD)
Self and Others in the role of Woman: Selima Hill, Liz Lockhead and Rupi Kaur    
Tîm goruchwylio: Yr Athro Kevin Mills, Yr Athro Alice Entwistle